Richard van Dijk

‘In god we trust, all others must bring data’. Ook al zijn er meerdere varianten op deze quote, hij wordt door veel professionals toch vooral gelinkt aan Edward Deming (1900-1993). Deze Amerikaanse statisticus bepleitte dat de inzet van data absolute noodzaak is om processen binnen je organisatie optimaal te kunnen managen. Inmiddels zijn er vele nieuwe generaties ondernemers die overtuigd zijn van het nut (lees: de noodzaak) om data in te zetten als kompas voor een succesvolle bedrijfsstrategie. Dat betekent tegelijkertijd de verdere doorontwikkeling van een nieuwe generatie professionals op het gebied van Business Intelligence, data-engineering en Data Science. Richard van Dijk is een van de professionals die zich als visual analytics specialist heeft toegelegd op het vertalen en verrijken van ruwe data naar gerichte informatie die direct bij kan dragen aan de dagelijkse aansluiting op operationeel niveau. “Ik onderschrijf de visie van Edward Deming volledig en gebruik zijn uitspraak of een variant daarvan dan ook graag. Simpelweg, omdat ik dagelijks ervaar hoe waardevol het op een juiste manier presenteren en visualiseren van data kan zijn. Trends en afwijkingen zijn gemakkelijker te identificeren en door de flexibiliteit van de software zijn afwijkingen en uitzonderingen gemakkelijker te analyseren.”

Ontsluiting en vertalen van data

Namens BI-Profile, een nieuwe loot aan de stam van de Profile groep die zich richt op detachering van Business Intelligence -specialisten, data-analisten en data-scientists, was Richard tot voor kort verbonden aan het grootste attractiepark van Nederland. Hij zorgt als lid van het team Data & Insights voor de ontsluiting van de data en vertaling van de data naar bruikbare informatie in de vorm van grafisch en interactieve dashboards voor de diverse afdelingen. Het pretpark is er namelijk van overtuigd dat het op een uniforme wijze verzamelen, verrijken en presenteren van de belangrijkste prestatie-indicatoren noodzakelijk is om de organisatie te kunnen blijven ontwikkelen en te verbeteren met als doel de gastbeleving nog verder te optimaliseren.”

 

Processen optimaal plannen en managen

“Hier begrijpen ze dat de informatie die zij verkrijgen uit interne en externe bronnen hen kunnen helpen om prangende businessvragen te beantwoorden. Dit zijn vragen als ‘hoe moet het aanbod richting de gast er uit zien’, ‘hoe optimaliseer ik de wachttijden’, maar ook ‘hoe efficiënt functioneert de organisatie’. In de praktijk uit zich dat in de inrichting van de infrastructuur in en om het park, maar bijvoorbeeld ook in het onderhoud en nieuwbouw van attracties en verblijfsaccommodaties, het managen van bezoekersstromen en de wachtrijen en de in- en verkoop van food & beverage (horeca) en merchandise (winkels en online). Maar ook het op een goede wijze invulling geven aan het personeelsbeleid is een speerpunt. Immers, net zoals veel organisaties hebben zij ook te maken met krapte op de arbeidsmarkt, terwijl ze in corona-tijd er juist alles aan hebben gedaan om mensen te kunnen behouden. Werving en behoud van personeel en het zo laag mogelijk houden van het ziekteverzuim zijn dan ook belangrijke thema’s. De gastenbeleving bepaalt immers voor een groot deel het succes en het zijn met name de medewerkers die de ultieme gastbeleving mogelijk maken. Dus is het van het grootste belang dat al deze processen zo optimaal mogelijk worden gepland en gemanaged.”

 

Maatwerk binnen een professioneel raamwerk

Naast het organisatie-breed vergaren en verrijken van informatie en deze vertalen richting het management (van bronsysteem naar het managementdashboard), is het ook wenselijk om de data-analyse per afdeling gestructureerd en specifiek te verzamelen. Richard: “Gastbeleving is het keyword. Die moet zo hoog mogelijk zijn. Je kunt je voorstellen dat in de organisatie iedereen daar zijn bijdrage aan kan en moet leveren, maar dat eenieder dat ook op hun eigen specifieke wijze moet doen. Zo onderscheiden we bijvoorbeeld Het Park, de hotels & resorts en de theaters & Evenementen. En daarbinnen onderscheiden we dan ook weer diverse afdelingen met managementlagen en functies. Die moeten elk in hun éigen taal’ worden aangesproken. Dus is het logisch dat de verkregen informatie over de gastbeleving specifiek gepresenteerd wordt, zodat iedereen binnen hun eigen verantwoordelijkheidsgebied een bijdrage kan leveren om de gastbeleving nog verder te optimaliseren.”
Als je de cijfers en feiten helder hebt, kun je ze analyseren en de hand daarvan processen verder optimaliseren. Aan Richard en zijn collega’s van het team Data en Insights de taak om er voor te zorgen dat iedereen die informatie overzichtelijk en in de juiste context in beeld krijgt. Richard: “Dat doet het team Data & Insights met veel kennis, tomeloze inzet en grote flexibiliteit. Maatwerk binnen een professioneel raamwerk, dat is wat wij leveren. Met als doel de medewerkers zo optimaal mogelijk te helpen, zodat zij elk vanuit hun eigen expertise hun bijdrage kunnen leveren aan een optimale beleving van de ‘wereld vol wonderen’.”