Elias de Weerd

“Weet je wat zo leuk is aan het werken als zelfstandig ondernemer? De motivatie om succesvol te zijn, moet helemaal uit jezelf komen. Bij werk dat naar tevredenheid is gegaan, krijg je altijd een voldaan gevoel. Met de opgedane ervaringen krijg je ook weer de mogelijkheid om het een volgende keer nog beter te doen. Dat geeft mij persoonlijk een enorme kick."

Synergie creëren tussen mensen, processen en ICT

Elias de Weerd is een gedreven en klantgerichte consultant met oog voor kwaliteit. Zijn kracht ligt in het creatief meedenken van optimalisaties en oplossingen binnen Microsoft 365 met focus op het functionele en gebruikersperspectief. In de rol van Business Consultant is hij het aanspreekpunt van opdrachtgevers waar het gaat om het implementeren, beheren en door ontwikkelen van de Microsoft 365 omgevingen binnen organisaties. “Mijn kernkwaliteit is om synergie te creëren tussen mensen, processen en ICT. Soms kan dat met bestaande applicaties, maar het kan ook zijn dat er maatwerk vereist is. Dan vind ik het een uitdaging om die specifieke klantoplossing te zoeken zodat de mensen die er mee moeten werken het ook echt als toegevoegde waarde zien.”

Mensenwerk

“Want het is en blijft namelijk wel mensenwerk wat wij doen. Of beter nog, mensen en hun werk vormen de basis van wat wij doen. Zij vragen aan ons hoe bepaalde zaken beter of anders kunnen en vragen dan ook of er een ICT-oplossing voor handen is. Als dat dan zo is en je kunt iets veranderen en verbeteren, geeft dat veel voldoening. En daarmee is ons werk ook nooit saai. Er zijn altijd wel processen die opgestart of vernieuwd cq. verbeterd moeten worden. Daarmee is ons werk eigenlijk nooit af en is er altijd de drive om er het beste uit te halen.”

Samenwerken op basis van vertrouwen

Zo ook bij de provincie Noord Brabant waar Elias vanuit IM-Profile is gedetacheerd als Coördinator functioneel beheer Microsoft 365. Niet alleen een functie die passend is, maar ook een werkomgeving waarin hij goed gedijt. “Ik vind het belangrijk dat ik de ruimte krijg om zelf zaken te initiëren. Niet alleen omdat ik daar zelf blij van wordt, maar ook omdat ik vind dat ik als externe medewerker een meerwaarde moet leveren. Maar dat kan alleen als je de ruimte en de middelen krijgt om dat te doen. Bij de Provincie Noord Brabant is dat zeker het geval en dus ontstaat er als vanzelf een win-win situatie voor iedereen. Ik kan me verder ontplooien op mijn vakgebied en ik help de organisatie om nog optimaler gebruik te kunnen maken van hun ICT-omgeving.” Mijn doel is om er het beste uit te halen wat er in zit voor mijn opdrachtgever. Nu is dat de provincie Noord Brabant, maar dat kan over een tijdje ook ergens anders zijn. Maar voor mij blijft het uitgangspunt van mijn werk dat je toegevoegde waarde moet bieden. En gelukkig heb ik in IM-Profile, en in het bijzonder in de persoon van directeur Rajinder Mangroe, een opdrachtgever die er net zo over denkt. Een goede relatie is meer dan elkaar aan het einde van de maand een factuur sturen. Je moet samen kunnen werken op basis van vertrouwen. Vertrouwen dat degene die de klus aanneemt ook de juiste persoon voor de job is, maar ik vind dat er ook een wederzijdse klik moet zijn. Anders kun je je werk volgens mij nooit optimaal doen. Een goede samenwerking in combinatie met kennis, kunde en ervaring legt de basis voor succes. Wat mij betreft ga ik de komende jaren dan ook nog veel vaker onderdeel zijn van deze succesformule.”