Volop opdrachten voor Data-analisten, Data-engineers of Data-scientists

Cyberspionage signaleren. Terroristische dreigingen onderscheppen. Klimaatonderzoek ondersteunen. Of met digitaal forensisch onderzoek misdrijven oplossen. Werk je als data-analist, data-engineer of data-scientist bij de Overheid, dan heb je een belangrijke taak en kunnen we je via BI-Profile helpen aan deze uitdagende opdrachten. En krijg je de kans om volop te innoveren met big data, rekenmodellen, slimme algoritmes en geavanceerde tools.
Het verzamelen inlichtingen uit (tele)communicatie en het doen van verschillende activiteiten die te maken hebben met computernetwerken en datastromen. Denk hierbij aan het in kaart brengen van het internetlandschap in een (nieuw) missiegebied of het hacken van een website van terroristen die de nationale veiligheid in gevaar brengen. De hoeveelheid digitale gegevens groeit constant. Teams kunnen wel eens het overzicht verliezen en als Data Intelligence Specialist help ik collega's door mee te denken over manieren om gegevens te visualiseren, doorzoekbaar te maken of verbanden te leggen. Kortom, heel bijzonder werk, waar iedereen mee te maken heeft, maar juist jij de belangrijkste schakel vormt.