Wij zoeken partners die meedenken

"Ook als stichting ORO zien wij dat de rol van automatisering en digitalisering in de organisatie groter wordt. Ook omdat ICT een belangrijke bijdrage kan gaan leveren aan het oplossen van de grote vraagstukken waar de zorg mee kampt, zoals personeelstekort en daarmee samenhangend de hoge werkdruk. Maar ook administratieve lasten, toenemende en steeds veranderende wet- en regelgeving en de strenge eisen omtrent security en privacy vragen om andere oplossingen. Ik ben er van overtuigd dat ICT een positieve bijdrage kan leveren, maar dan moeten we wel zo optimaal mogelijk geoutilleerd zijn. Dat betekent niet alleen de juiste ICT-omgeving, maar ook zeker specialisten met de noodzakelijke kennis en ervaring op de juiste posities.”  

Herold Janssen is als manager ICT en Informatiemanagement onder andere verantwoordelijk voor de transitie van zijn afdeling naar een regieorganisatie. ORO heeft er voor gekozen om belangrijke ICT processen te outsourcen. Wat betekent dat Janssen vooral een regiefunctie heeft en vanuit deze rol samenwerkt met een aantal vaste partners op het gebied van ICT en informatiemanagement. “Dit is een bewuste keuze omdat wij van mening zijn dat we alleen op deze wijze de ontwikkelingen zo goed mogelijk op de voet kunnen blijven volgen. Waarbij wij onze vragen stellen naar aanleiding van de functionele eisen en wensen vanuit onze eigen organisatie en we van onze partners verwachten dat ze ons pro-actief adviseren vanuit hun eigen vakgebied. Twee aandachtsgebieden die, mits goed gemonitord, ons helpen ICT zo goed mogelijk in te zetten.”

 

Teamsamenstelling afstemmen op het project

Is het op een juiste manier invullen van de ICT-omgeving een belangrijk aspect, je hebt er niets aan als de mogelijkheden niet optimaal worden ingezet en gebruikt. Om daar zeker van te zijn, maakt ORO ook gebruik van professionals van buiten de eigen organisatie. Janssen: “Op deze wijze zijn we er zeker van dat we te allen tijde de mensen met de juiste kwalificaties in huis hebben om de ondersteuning te bieden die we nodig hebben. Deze flexibiliteit vind ik erg belangrijk. Zeker ook omdat we veel projectmatig werken op basis van een vooraf vastgestelde jaarplanning. Dan is het erg prettig om de teamsamenstelling af te kunnen stemmen op het project. Dat geeft namelijk het beste eindresultaat.”

Persoonlijke klik en affiniteit met de zorg

ORO heeft in IT-Profile (ICT) en IM-Profile (informatiemanagement) partners waar het gaat om personeel. Naar tevredenheid van Janssen. “De kandidaten die door onze vaste contactpersoon Janny  (de Bresser, red) vaak al op korte termijn worden aangedragen, passen altijd vakinhoudelijk al goed in het profiel. Maar Janny slaagt er ook in om er voor te zorgen dat we wat te kiezen hebben. Een persoonlijke klik en affiniteit met de zorg kunnen dan de doorslag geven. Op dit moment hebben we bijvoorbeeld vanuit IT-Profile een projectmanager die niet alleen inhoudelijk weet waarover hij praat, maar ook goed in de organisatie ligt. Dus zowel op de werkvloer als in ons partnership kun je spreken van een prima match.”