In 2030 is 1 op de 10 werknemers werkzaam in de IT… maar waar vinden we ze?

De generaties X en Y (1960-1980 en 1981- 2000) hebben een enorme opmars van technologische ontwikkelingen meegemaakt. Pas in de jaren 90 raakten deze X- en Y generatie bekend met email en internet. De generatie Z (2001-2012) weet eigenlijk niet beter dan dat het heel normaal is om met een smartphone rond te lopen, spraak gestuurde apparaten te bedienen en met artificial intelligence tal van toepassingen te gebruiken.

Wat ons zorgen baart is dat het basisonderwijs hier nauwelijks tot geen aandacht aan besteedt, terwijl het zo ingeburgerd is in ons dagelijks leven, zijn er geen lessen op de basisschool waarin Informatie Technologie of laat staan Business Intelligence aandacht krijgen. Ik pleit voor meer educatie op dat gebied, zodat we al in een vroeg stadium kennis maken met de mogelijkheden van BI en AI. De verwachting is dat in 2030 1 op de 10 werkenden in de IT werkzaam is. Nu is dit al 1 op de 19! (bron CBS 2e kwartaal 2022).

 

De vraag naar IT’ers gaat dus enorm toenemen! Dat betekent dat we het beroep van IT’er al vroeg onder de aandacht moeten brengen, al op het basisonderwijs leerlingen moeten enthousiasmeren voor het beroep, en er vanuit de overheid veel meer aandacht (en geld) moet komen voor deze ontwikkelingen. BI-Profile gaat graag het gesprek aan om invulling te geven aan de vraag naar BI- Professionals over hoe we dit met z’n allen kunnen bewerkstelligen!