De kracht van data in duurzaamheidsrapportages; ESG rapportering

Het belang van inzicht in financiële kengetallen en KPI’s is niet nieuw. Maar hoe staat het met inzicht in duurzaamheidsrapportages van uw organisatie? Al een aantal jaren wordt er gesproken over de verplichte ESG-rapportering. Wat is ESG? Wat houdt het in? Welke rol speelt data hierin en waarom is het zo belangrijk om dit juist nu op de agenda te zetten?

Environment, Social, Governace

ESG staat voor Environment, Social, Governace (milieau, sociaal en goed bestuur), en deze afkorting wordt veel gebruikt in de (internationale) financiële wereld. ESG zijn kengetallen die inzicht geven in de invloed van de maatschappij van de organisatie, maar die vaak niet direct of herkenbaar terug te vinden zijn in financiële jaarcijfers. Factoren die hierin gemeten worden zijn onder andere CO2-uitstoot, kinderarbeid, veiligheid, of circulaire economie. ESG is niet nieuw. We kennen natuurlijk de milieuwetgeving en wetgeving ter bescherming van personeel (bijvoorbeeld het minimumloon en het zorgen voor een veilige werkomgeving). ESG is een verlengstuk van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) welke alle grote bedrijven verplicht om naast alle financiële rapportages ook de niet-financiële prestaties te rapporteren en onafhankelijk te laten controleren. De verwachting is dat dit ook voor kleinere organisaties gaat gelden.

Wat leveren duurzaamheidsrapportages uw organisaties nu eigenlijk op?

Heel simpel: inzicht over houdbaarheid van bedrijfsmodellen, ethisch handelen en de interne beheersing als het gaat om duurzaamheid. Het zorgt voor een kritische blik op uw eigen organisatie, maar ook naar toeleveranciers en eventuele onderaannemers. Je creëert waarde en wordt aantrekkelijker voor investeerders maar ook voor het imago van je organisatie. Het aantrekken van nieuwe medewerkers en klanten kan hierdoor een extra impuls geven. Ook gaan deze inzichten u helpen met een kostenbesparing (denk aan energie of brandstof) en bent u beter voorbereid op toekomstige ontwikkelingen.

Het rapporteren over duurzaamheidsinformatie is voor veel ondernemingen nieuw en de informatiesystemen zijn daar vaak nog niet op ingericht.  Wij vertellen u graag wat we als BI-Profile hierin voor u kan betekenen!