BI-Profile verzilvert NEN-4400-1 certificering (Stichting Normering Arbeid)

Met het certificaat NEN 4400-1 kan aan opdrachtgevers de zekerheid worden gegeven dat BI-Profile aan alle fiscale verplichten voldoet en dat risico’s aangaande inleners- en ketenaansprakelijkheid uitgesloten worden. Met de certificering van IM-Profile en BI-Profile zijn alle bedrijven onder de Profile Groep NEN 4400-1 gecertificeerd.

De NEN 4400-1 norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen. De NEN 4400-1 is er voor ondernemers die werknemers uitlenen of detacheren. Werkgevers die arbeid inhuren kunnen zich nu beter beschermen tegen detachering- en uitzendbureaus die niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals identiteitsvaststelling, belastingen en sociale premies.

Wat onder andere getoetst wordt:

• de juridische vorm van uw onderneming
• de personeelsadministratie: ID-bewijzen, buitenlandse werknemers, arbeidsovereenkomsten, personeelsmutaties
• uren- en verlofregistratie
• loonadministratie
• aangifte administratie
• financiële administratie: tijdige en juiste afdracht loonheffingen en omzetbelasting
• uitbesteding van werk aan onderaannemers gerelateerd aan de NEN 4400-1 normen
• of er een procedure is voor het toepassen van CAO-lonen

(Bron: Bureau Cicero)

Verplichte certificering per 01-01-2025

Vorig jaar heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel van minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor verplichte certificering voor uitzendbureaus. Per 1 januari 2025 dienen alle organisaties die arbeidskrachten ter beschikking stellen om bij opdrachtgevers werk uit te voeren, gecertificeerd te zijn. De certificeringsplicht gaat gelden voor alle ondernemingen die vallen onder de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Hieronder vallen niet alleen de traditionele uitzendbureaus, maar ook bedrijven waarvoor uitzenden een nevenactiviteit is en alle detacheringsbureaus die consultants ter beschikking stellen aan opdrachtgevers.

Het is tot op heden al mogelijk geweest al vrijwillig een SNA-certificering te verkrijgen. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt. Van de 15.000 (geregistreerde) bureaus die Nederland waren in 2021 nog niet eens 4900 bureaus gecertificeerd (bron: www.sna.nl).

Goed nieuws dus voor onze (potentiële) opdrachtgevers, binnen de Profile Groep zijn alle werkmaatschappijen nu NEN 4400-1 gecertificeerd dus al helemaal toekomst-bestendig!