Senior Business Analist

Soliciteer directStuur WhatsApp
 • Groningen
 • HBO, WO
 • Tijdelijk
 • 32 - 36
 • is mogelijk

Onze opdrachtgever zoekt voor een langere periode een senior adviseur analyse die de taal van de techniek spreekt maar die vooral ook in staat is, deze vraagstukken te vertalen naar functionaliteit/jargon dat voor de gebruiker begrijpelijk is.

De werkzaamheden zien er als volgt uit:

Opstellen impacts (business impacts).

Opstellen analyses (waarin techniek wordt vertaald naar functionaliteit).

Opstellen memo’s en beslisnotities.

Verstrekken van overige adviezen (gevraagd en ongevraagd).

De gezochte persoon kan op diverse niveaus optreden als intermediair tussen business en techniek. Het gaat uitdrukkelijk niet alleen om de techniek, maar vooral om de implicaties hiervan voor de ICT organisatie. De gezochte adviseur ondersteunt de programmamanager gevraagd en ongevraagd. Hij of zij is flexibel, kan opereren op politiek niveau.
De doelstelling van de opdracht is om de bestaande businesscase in lijn brengen met nieuwe inzichten en de nieuwe richtlijn vanuit CIO Office. De voorwaarden waaraan de Business Case moet voldoen worden door de programmamanager Enterprise Cloud doorgegeven aan de analist.
Voor een dergelijke migratie van bestaande diensten naar de Enterprise Cloud zijn verschillende scenario’s denkbaar. De analist gaat de modaliteiten binnen de migratie-strategie inhoud geven en in nauwe samenwerking met de projectleider migratie de consequenties van de scenario’s in kaart brengen.
Dus parallel aan de herijking van de businesscase wordt er gewerkt aan de detaillering van de migratiestrategie en de planningsafspraken met de business hieromtrent. Alle drie de documenten (herijking business case, detaillering van de migratie-strategie en planning van de migratie) worden opgesteld op basis van de resultaten van het bevragen van deelnemers aan het project en moeten eind 2023 aan de stuurgroep en sponsorgroep worden gepresenteerd.

Op te leveren resultaten
Herijking van de business case.

Detaillering van de Migratiestrategie.

(bijdrage aan) de migratieplanning.

Opstellen diverse memo’s / beslisnotities.

Uitwerken scenario’s.

Achtergrond opdracht
De gehele verandering wordt Cloud Readiness genoemd en belangrijke brokstukken die daaronder vallen zijn Competence Center Automation, Competence Center Cloud, Project Enterprise en Project Migratie. Deze analyseopdracht beperkt zich tot het project Enterprise Cloud met daarin alleen het neerzetten van een technische platform (de technische realisatie van de Tenant en de acceptatie van de Provider). Voorbereiding van het project Migratie en specifiek het uitwerken van de migratiestrategie en het vormgeven van de planning samen met de projectleider migratie en de business. De business case (BuCa) van Enterprise Cloud is in 2019 opgesteld (en getekend)en in 2021 herijkt. De BuCa is door nieuwe inzichten en bevindingen vanuit CIO-office nu toe aan een nieuwe herijking. De bedrijfseconomische paragraaf van de business case is in juni 2023 met behulp van een “quick scan” herschreven, maar de inhoudelijke veranderingen zijn leidend en moeten worden beschreven. Veel paralellen kunnen worden getrokken met de migratie naar het containerplatform “CD 2.0”. Een belangrijke migratie is de migratie van SAP.In beginsel is programma technisch van aard. Het programma wil er echter voor waken dat het project uitsluitend technisch wordt.

Hybride werken: Ja (3 dagen thuis , 2 op kantoor in Groningen)

Functie-eisen

 • Afgeronde HBO/WO opleiding.
 • Aantoonbare kennis op het gebied van bedrijfsanalyse en consultancy (>3 jaar).
 • Ruime kennis en ervaring van en met bedrijfsanalyse en/of informatieanalyse methodieken (>3 jaar).
 • Ervaring in het uitvoeren van bedrijfsanalyses met meerdere processen, systemen en interne en externe stakekholders en ketenpartners (>3 jaar).
 • Opstellen van requirements en opstellen van analyses, procesbeschrijvingen en – schema’s op systeemniveau (>3 jaar).
 • Ervaring met analyses binnen ICT-projecten (>3 jaar).
 • Ervaring met het opstellen van impacts, memo’s en adviesnotities (>3 jaar).
 • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Nice to have

 • Ervaring met het vertalen van technische vraagstukken naar afnemers en management.
 • Consultancy ervaring.
 • Ervaring met het werken in een (overheids-) organisaties met minimaal 1000 medewerkers.
 • Een proactieve, autonome verbinder.
 • Snel en zelfstandig kunnen inwerken.

 

Soliciteer directStuur WhatsApp
Vragen?
Neem contact op met Wendy Wijnands