• Zuid Holland
  • WO Master
  • Tijdelijk
  • 36
  • In overleg mogelijk

Voor onze opdrachtever (een gemeente) zijn we op zoek naar een communicatief sterke data regisseur die de verbinding kan leggen tussen informatiebehoefte van de business en de data die hiervoor moet worden gebruikt. Vanuit de ervaringen met datagedreven werken binnen het sociaal domein zoeken we de verbreding naar de gehele organisatie. Tevens zoeken we de verdieping binnen het sociaal domein op datakwaliteit als een belangrijke pijler van het data management. Een stevige persoonlijkheid met daadkracht en doorzettingsvermogen die het oplossen van (data)problemen als uitdaging ziet. Inspirerend, zichtbaar en benaderbaar.

De taken van de dataregisseur zijn:
– Uitwerking en actualisering van strategische sturingsvariabelen op basis van de informatie piramide Opdrachtgericht werken;
– Uniformeren van nieuwe en in gebruik zijnde dashboards;
– Het ontwikkelen van een geïntegreerd portaal ten behoeve van monitoring en voortgang;
– Onderzoek van datakwaliteit in relatie tot de opgaven en producten van de gemeente Westland;
– Opstellen informatieproducten en benoemen van informatie product- en proceseigenaren;
– Bijdragen aan inzicht in het datalandschap en implementeren van een datacatalogus;
– Bijdragen aan de inrichten van de data governance en opstellen van rollen en spelregels;
– Structureel overleg met het Business Intelligence Competence Center over realisatie van informatieproducten;
– Stimuleren en instrueren van medewerkers om data geletterd te gaan werken.

Wij vragen:
– Een opleiding op minimaal wo master niveau (eis);
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar in het werken met datawarehousing (eis);
– Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Data Officer / Data Regisseur (eis);
– Een  afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting van data- en informatiemanagement DAMA DMBOK ;
– Aantoonbare inhoudelijke kennis en werkervaring met en over gemeentelijke processen in het algemeen en in het bijzonder binnen het Sociale Domein, waaronder Schuldhulpverlening, WMO en Jeugdzorg in de afgelopen 4 jaar;
– Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar in het werken met data in opdrachten/ functies waarin het verzamelen of verwerken (niet het beheren) van data een belangrijk onderdeel was;
– Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar in het werken met datawarehousing;
– Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met het opzetten van een Data Governance bij of voor een organisatie; – Aantoonbare werkervaring de afgelopen 3 jaren in agile/scrum methodiek (maak dit duidelijk in het cv met 2 voorbeelden);
Aantoonbare werkervaring  in de afgelopen 5 jaar op het gebied van internalisatie datageletterdheid;
Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met IBM Cognos/Tableau;
– Je bent scrum gecertificeerd (Productowner/scrummaster).

Soliciteer directStuur WhatsApp