• Regio Zuid Holland
 • HBO
 • Tijdelijk
 • 32 - 36
 • In overleg mogelijk

Onze opdrachtgever is bezig met een digitale transformatie van de gemeentelijke dienstverlening en de organisatie die daarbij hoort. Van statische rekencentra naar hybride, flexibele cloudplatforms, een on-premise dataomgeving en adequate werkplekken waarmee publieksprofessionals zaakgericht kunnen werken. Van ‘run’ naar ‘change’, anticiperend op de ontwikkelingen van morgen zonder de betrouwbaarheid van vandaag te verliezen. Hoogwaardige dienstverlening naar onze interne klanten staat voorop en daar horen wendbare infrastructuur en ICT diensten bij. De business analist is een schakel in de vraagverheldering van klantbehoefte naar passende ICT oplossingen.

De business analist houdt zich bezig met

 • Analyseren van de huidige processen, ondersteunende informatiesystemen en organisatorische context (o.b.v. procesbeschrijvingen). Identificeren van knelpunten en onderkennen van verbetervoorstellen;
 • Inventariseren, analyseren en afstemmen van de gewenste bedrijfsvoering en informatievoorziening;
 • Beschrijven van de eisen die aan de gewenste situatie worden gesteld;
 • Beschrijving van de gewenste bedrijfsvoering en processen en zorgen voor het vastleggen van beperkingen, randvoorwaarden en uitgangspunten;
 • Beschrijving van functionele specificaties van te automatiseren informatiefuncties. Toetsen van het geheel op volledigheid, duidelijkheid en consistentie. Beheren en onderhouden van de specificaties;
 • Het controleren, verifiëren en valideren van processen en producten ten aanzien van gestelde normen, randvoorwaarden en dergelijke.
 • Afleiden van organisatorische randvoorwaarden en toetsingscriteria voor de te kiezen oplossingen en wijzigingen in de informatievoorziening;
 • Het vastleggen van het bovenstaande in kwalitatief hoogwaardige adviezen.

Dit alles doe je in een multidisciplinair team van diverse ICT professionals en in nauwe samenwerking met de interne business.

Vereisten / knock-outcriteria
Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het vakgebied business analyse, procesanalyse of informatieanalyse;
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het maken van analyses van bedrijfsprocessen en de vertaling daarvan naar ICT oplossingen (duidelijk weergeven in het cv middels een toelichting);
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen de ICT sector;

Aantoonbare kennis van methoden en technieken op de gebieden informatieanalyse en informatieanalyse.

Soliciteer directStuur WhatsApp